Chính sách bảo mật

Chào mừng đến với dịch vụ của chúng tôi. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  • Địa chỉ IP

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ tốt hơn, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  • Xử lý đơn đặt hàng của bạn
  • trả lời câu hỏi của bạn
  • Gửi cho bạn thông tin tiếp thị
  • Cải thiện dịch vụ của chúng tôi

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, sử dụng, sửa đổi, tiết lộ hoặc phá hủy trái phép. Chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa SSL (Lớp cổng bảo mật) để bảo vệ việc truyền dữ liệu.

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Tuy nhiên, chúng tôi có thể hợp tác với các bên thứ ba đáng tin cậy để cung cấp cho bạn dịch vụ tốt hơn.

bánh quy

Chúng tôi sử dụng cookie để ghi lại sở thích và hành vi của khách truy cập nhằm cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Cập nhật chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này để phản ánh những thay đổi đối với các dịch vụ và thông lệ của chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra trang này thường xuyên để biết thông tin cập nhật.

liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua dịch vụ khách hàng trực tuyến!

Scroll to Top